Tuesday, June 25, 2013

Cấm in ảnh bào thai lên sữa cho bà bầu

Theo dự thảo nghị định mới, trên sản phẩm thức ăn bổ sung, sữa dành cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, nhà sản xuất sẽ không được phép in hình ảnh trẻ em và không cho phép khuyến mãi đối với mặt hàng này như phiếu giảm giá, giải thưởng, cộng điểm.

Đây là quy định mới trong dự thảo Nghị định về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ nhỏ (dưới 24 tháng tuổi) do Bộ Y tế soạn thảo đang được trình Chính phủ.
Theo đó, các doanh nghiệp không được sử dụng ngôn ngữ, hình ảnh thể hiện sản phẩm có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn sữa mẹ.
Theo dự thảo nghị định mới, trên sản phẩm thức ăn bổ sung, sữa sẽ không được phép in hình ảnh trẻ em.
Theo dự thảo nghị định mới, trên sản phẩm thức ăn bổ sung, sữa sẽ không được phép in hình ảnh trẻ em.
Đối với việc quảng cáo sữa bột cho phụ nữ mang thai, dự thảo cũng cấm việc sử dụng hình ảnh bào thai hoặc trẻ sơ sinh.

Bên cạnh đó, dự thảo cấm các doanh nghiệp, cửa hàng sữa khuyến mãi đối với sản phẩm này như tặng hàng mẫu, phiếu giảm giá, giải thưởng, quà, tính điểm cộng thưởng, giảm giá hoặc bất kỳ hình thức nào khác.

Dự thảo còn bổ sung quy định cấm doanh nghiệp sữa thực hiện việc giáo dục, truyền thông liên quan đến nuôi dưỡng trẻ nhỏ.

Theo quy định hiện hành, trên sản phẩm sữa chỉ cấm in hình ảnh, tranh vẽ trẻ dưới 12 tháng tuổi. Do đó, các doanh nghiệp thường in hình ảnh động vật như gấu, hươu, bò…

Trước đó, theo Dự thảo hướng dẫn Nghị định hướng dẫn Luật Quảng cáo có nội dung bỏ việc xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ thuộc lĩnh vực Y tế (trong đó có thực phẩm chức năng).

Sau đó, Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị bổ sung việc xác nhận nội dung quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực y tế vào dự thảo hướng dẫn Luật Quảng cáo để không trái với Luật An toàn thực phẩm và Luật Dược hiện đang có hiệu lực.

Đồng thời, tại Công văn số 9768/VPCP-KGVX ngày 29/11/2012, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng đã chỉ đạo: Bổ sung việc xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt vào dự thảo Nghị định và trình Chính phủ trước ngày 15/12/2012.

Tuy nhiên, đến nay Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vẫn chưa thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân.

No comments:

Post a Comment