Monday, April 6, 2015

Các me chỉ cho minh cách nhieu sưa với, mình ít sữa ko đủ cho con ti mà xót quá

Các me chỉ cho minh cách nhieu sưa với Biểu tượng cảm xúc frown mình ít sữa ko đủ cho con ti mà xót quá Biểu tượng cảm xúc frown ăn cháo móng giò, ăn xôi, ăn tất cả những gì người ta bảo để nhiều sữa, uống cả thuốc bắc, lá định lăng rồi. Mua cả máy hút sữa về kích sữa rồi mà sao vẫn ít quá Biểu tượng cảm xúc frown huhu

No comments:

Post a Comment