Sunday, April 5, 2015

Có bầu hơn 6 tuần đi WC ra ít máu nay đi khám bác sĩ bảo động thai giờ thì nằm bất động

Khổ quá các mẹ ơi, e mới có bầu hơn 6 tuần mà nghén ra nghén, ăn cái gì là cho ra cái đấy luôn, hôm qua ra ít máu nay đi khám bác sĩ bảo động thai giờ thì nằm bất động, thế mới thấy được đứa con nó vất vả như thế nào :((( 

No comments:

Post a Comment