Sunday, April 5, 2015

Mang bầu tuần 30 muốn tiêm mũi hỗ trợ phổi cho Em bé nên tiêm ở tuần thứ bao nhiêu và có thể tiêm ở đâu

Các chị cho em hỏi chút, em đang bầu tuần 30. Em muốn tiêm mũi hỗ trợ phổi cho Em bé mà Em không biết nên tiêm ở tuần thứ bao nhiêu và có thể tiêm ở đâu các chị có kinh nghiệm chia sẻ giúp em. Em cám ơn nhiều

No comments:

Post a Comment