Monday, April 6, 2015

Mình đang bầu tuần thứ 34 mà thấy bị ra nhiều dịch hơi màu vàng nhạt, các mẹ tư vấn em với

Có mẹ nào như mình không? Mình đang bầu tuần thứ 34 mà thấy bị ra nhiều dịch hơi màu vàng nhạt, không ngứa, không mùi gì. Mà nhiều lúc nó ra cảm giác như bị ngày đèn đỏ chảy ra là biết luôn. Mình băn khoăn giữa són tiểu và rỉ ối quá. Các mẹ chia sẻ để chiều mình vào viện khám xem sao

No comments:

Post a Comment