Monday, October 12, 2015

Bé 14 ngày rùi chưa rụng rốn

Các mẹ có kinh nghiệm chia sẻ giúp e. Bé 14 ngày rùi chưa rụng rốn.


Ngày nào sau khi tắm bé xog e cũng lau cồn 70 độ. Nhưng rốn bé có mùi hôi nhẹ. E định bế đi bsi nhưng bé còn nhỏ quá ra ngoài gió k tiện. Nhìn hình như vậy rốn bé có bị nhiễm trùng k mn? chỉ rỉ máu khô lại chứ k mưng mủ j

No comments:

Post a Comment