Tuesday, August 25, 2015

Mang bầu 6 tháng đến bây giờ con đc hơn 5 tháng rồi mà chồng không động vào người

Các mẹ có ai giống mình không? Từ ngày mình mang bầu 6 tháng đến bây giờ con đc hơn 5 tháng rồi mà chồng không động vào người. Hay chồng mình có bồ nhỉ. Nói khéo thì chồng bảo anh kiêng vết mổ cho em. Nhưng là con trai mình nghĩ không ai chịu đc như thế.hay là chồng mình có vấn đề.các mẹ cho mình lời khuyên với

No comments:

Post a Comment