Wednesday, April 8, 2015

Siêu âm thấy nhịp tim thai nhi càng cao thì khả năng con trai

Em được 14w đi siêu âm mà nhip tim cuả bé là 160 bác sĩ bảo có khi con trai cũng chưa chắc chắn, tại em  tập 1 là trai nên tập 2 cũng hơi muốn tí con gái. Bây giờ em được 16w rồi nhưng e để đến 22w mới siêu âm nữa vì e siêu âm 3 lần rồi sợ không tốt vì nghén dữ quá nên e sợ con yếu mới siêu âm nhiều vậy, không biết nhip tim vậy là trai hay gái các mẹ nhi?

No comments:

Post a Comment