Sunday, April 5, 2015

Sao băn đêm bụng mình sờ vào cứ cứng ngắc không biết có sao không ạ

Cm ơi, sao đêm bụng mình sờ vào cứ cứng ngắc không biết có sao không ạ, hôm trước e nghe mẹ nào bảo bụng cứng là bị sao ý, mẹ nào biết nói mình với

No comments:

Post a Comment